Vervroegde Overgang

Wanneer je voor je 40ste levensjaar in de overgang raakt dan spreken we van een ‘vervroegde overgang’.

Vervroegd in de overgang raken voor je veertigste kan heel ingrijpend zijn. Vooral wanneer je nog graag kinderen had gewild.

Wat is de oorzaak van een vervoegde overgang?

Een te vroege overgang kan door vele oorzaken komen maar vaak is de oorzaak van een vroege overgang niet precies duidelijk.

Het kan veroorzaakt worden door een erfelijke fout in een gen waardoor u vroeg in de overgang bent geraakt. Maar ook door chemotherapie of radiotherapie kunt u vervroegd in de overgang raken.

Het kan ook zijn dat uw eierstokken operatief zijn verwijderd waardoor uw eierstokken geen hormonen meer aanmaken en er geen eitjes meer vrijkomen.

Ook de ziekte van Addison, een ontsteking van de bijnier, kan een vervroegde overgang veroorzaken. Dit komt echter heel weinig voor.

Ongeveer één op de honderd vrouwen komt vervroegd in de overgang.

De klachten die vrouwen die vervroegd in de overgang raken ervaren zijn dezelfde als wanneer vrouwen op de ‘normale’ leeftijd in de overgang raken; opvliegers, somberheidsklachten, sneller geïrriteerd, onregelmatige menstruaties etc.