vrouw kanker eenzaam

Vrouwelijke kankerpatiënt vaker eenzaam en meer klachten dan mannen

Leestijd:1 Minuten, 49 Seconden

Ruim een derde van de kankerpatiënten voelt zich eenzaam en een kwart voelt zich niet begrepen door zijn of haar omgeving. Zij ervaren vaker klachten zoals depressieve gevoelens en angst, dan mensen met kanker die zich niet eenzaam en wel begrepen voelen.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 5.353 mensen die kanker hebben of hebben gehad. De federatie adviseert patiënten om hulp te zoeken en vraagt zorgverleners en naasten om alert te zijn op eenzaamheid en klachten.

Geslacht en leeftijd spelen een rol bij klachten

Uit de peiling komt een duidelijk verschil naar voren tussen mannen en vrouwen. Zo blijkt dat 30 procent van de vrouwen zich niet begrepen voelt, tegenover 15 procent van de mannen. Daarnaast geeft 4 op de 10 vrouwen aan zich eenzaam te voelen, bij de mannen is dit bijna een kwart. Vrouwen ervaren bovendien vaker klachten zoals vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen en angstklachten. Ook leeftijd speelt een belangrijke rol; mensen van 60 jaar of jonger voelen zich vaker eenzaam en niet begrepen en ervaren meer klachten dan mensen van 61 jaar of ouder.

De meest voorkomende klachten die patiënten ervaren zijn vermoeidheid, verminderde lichamelijke conditie, neuropathie (zenuwpijn), concentratieproblemen en geheugenproblemen. Bij mensen die last hebben van concentratie- en geheugenproblemen geeft ongeveer de helft aan behoefte te hebben aan professionele hulp. Toch blijkt dat slechts een derde van hen er daadwerkelijk hulp voor heeft gehad, terwijl hulp krijgen vaak loont; meer dan de helft zegt dat het heeft geholpen.

kanker vrouwen

NFK vraagt zorgverleners in het ziekenhuis en huisartsen om, naast oog te hebben voor de klachten, ook alert te zijn op eenzaamheid. “Daarbij moeten zorgverleners zich realiseren dat vrouwen en mensen van een jongere leeftijd veel van de klachten vaker ervaren”, aldus Arja Broenland.

Ze roept de patiënt op om zijn of haar klachten te bespreken: “Je hoeft je klachten niet voor lief te nemen, hulp zoeken kan helpen. Bespreek je klachten daarom met je zorgverlener en kijk samen wat er mogelijk is. Wellicht kan hij of zij je verwijzen. Denk ook aan een patiëntenorganisatie, een inloophuis of de website kanker.nl. Zij kunnen je allemaal op hun eigen manier helpen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zomertijd 2021 Previous post Hoe wisselt u het beste van zomer- naar wintertijd
borstkanker Next post Nieuwe doelgerichte behandeling bij hormoongevoelige borstkanker zorgt voor minder chemotherapie